Category: Category

Title 5

Чакащи поръчки и Списък за наблюдение за <ДАТА>;

<Инструмент>

  1. Тренд<тренд>
  2. Зона<тойности на зоната>
  3. Сигнал<екшън прайс сигнал - пин бар, фейки или каквото друго добавим>
Параметри на сделката:
  • Вход: <стойност на входа>
  • SL: <стойност на стоп лос>
  • TP: <стойност на таргет>
  • Риск : Възнаграждение = <стойност на R:R>

"<Инструмент

 

Забележка 1: Ако изпуснете вход на дадена сделка, може да прочетете тук за алтернативен начин да се влезеКак се търгуват моите прогнози?
Забележка 2: От изключително значение е да търгувате с брокер, който предлага истинска графика тип ‘New York Close Charts‘, (истинска 5-дневна графика, която съвпада с New Zealand Open и New York Close). Можете да свалите демо или да се регистрирате, за да тествате от ТУК
Забележка 3: Моите прогнози и анализи не са съвет или препоръка за търговия или инвестиране, а само образователна и обща информация. Не купувайте и продавайте на сляпо пазарите/продуктите, обсъждани в този бюлетин, направете свои собствени проучвания и осъзнавайте рисковете и възнагражденията.
Забележка 4: Всички графики са на ДНЕВНА времева рамка, освен, ако изрично не съм посочил, че е друго.